1.– 3. klašu  skolēnu sasniegumi pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

Lepojamies un sakām paldies!

1.vieta

Gastons Grāviņš   2.b klase

2.vieta

Rute Jansone  1.a klase

Sofija Bulava  3.c klase

3.vieta

Gerda Jirgensone  1.a klase

Elisa Nazarova  1.b klase

Emma Laukagale  1.c klase

Doroteja Šterna   2.b klase

Anete Erlecka  3.b klase

Nikola Dinsberga  3.c klase

Comments are closed.