Eseju un zīmējumu konkurss

Ābeļu pagasta pārvalde izsludināja eseju un zīmējumu konkursu:

1. Pamatskolas skolēniem – „Darbs un dabas vērojumi mūsdienu kalpa zēnam”

2. Vidusskolēniem un pieaugušajiem – „Pēteris Danga cīņā par Latvijas brīvību”

Tika saņemti 53 zīmējumi un 26 eseju darbi. Liepājas, Dundagas, Jelgavas, Rūjienas, Alūksnes, Riebiņu un citu skolu audzēkņi iepriecināja ar domu dažādību un mūsdienīgu vērtējumu. Eseju novērtēšanā piedalījās rakstniece Lūcija Ķuzāne, novadpētniece Ausma Bērziņa un Ābeļu skolas latviešu valodas skolotāja Valda Bērziņa. 14 darbi novērtēti ar izcilību. Tie noslēgumā saņēma Goda rakstus un piemiņas balviņas, bet visi pārējie saņēma pateicības rakstus.

Mūsu 4.b klases skolnieču rezultāti:

Madara Kirpičenoka ieguva izcilības Goda rakstu par eseju.

Denīze Lācīte zīmējumu konkursā ieguva Goda rakstu. Un eseju konkursā pateicības rakstu.

Karīna Porcika ieguva pateicības rakstus par zīmējumu un eseju konkursu.

Paula Rubene ieguva pateicības rakstu zīmējumu un eseju konkursā.

Apsveicam!!!

godaraksts

 

Iepriekšējais

Nākamais

Comments are closed.