eTwinning 2021./2022.

MY COUNTRY –  MY TREASURE

2021./2022. gadā Liepājas Centra sākumskolas 3. klašu skolēni piedalījās starptautiskā eTwinning projektā “My country – my treasure”.

Projekta mērķis ir iepazīt projektā iesaistīto dalībvalstu kultūru, kopīgās iezīmes un atšķirības, veidot izpratni par globālo identitāti. Projektā liela uzmanība tika pievērsta arī nacionālās identitātes veicināšanai, padziļināti pētot Latvijas dažādos kultūras aspektus.

“My country – my treasure” projektā piedalījās skolēni no Portugāles, Spānijas, Turcijas, Rumānijas, Bulgārijas, Čehijas, Armēnijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas.

Projekta rezultātā skolēni ir sagatavojuši materiālu kopumu par skaistākajām vietām Latvijā, nacionālajiem simboliem, dabas ainavām, svētku svinēšanas tradīcijām, dziesmām, dejām un klimata pārmaiņām, kā arī iepazinuši projektā iesaistīto dalībvalstu skolēnu sagatavotos informatīvos materiālus.

eTwinning platforma tika izmantota kā informācijas apmaiņas līdzeklis, lai veicinātu starpkultūru sadarbību.