Gada skolotājs

3.oktobrī svinīgā pasākumā “Gada skolotājs” tika godināti Liepājas skolotāji. No Liepājas Centra sākumskolas gada skolotāja titulam par mūža ieguldījumu izglītībā tika izvirzīta skolotāja Aija Alžāne.

Skolotāja 50 gadus veltījusi darbam ar bērniem. Skolotāja darba gaitas uzsākusi  Liepājas 1.vidusskolā, bet 1992.gada septembrī, pēc Liepājas 1.vidusskolas reorganizācijas, darba gaitas turpināja Liepājas Centra sākumskolā.

Ar neizsīkstošu enerģiju, atbildības sajūtu un profesionalitāti skolotāja Aija iesaista skolēnus mācību procesā. Viņa ir gan stingra un prasīga, gan ar humora izjūtu un spēj atrast kontaktu ar dažāda vecuma skolēniem.

Comments are closed.