Iepazīsim Dievu no Bībeles varoņiem!

24.janvārī Katoļu pamatskolā notika pilsētas pasākums kristīgajā mācībā 2.klašu skolēniem : “Iepazīsim Dievu no Bībeles varoņiem!” Tajā piedalījās arī trīs mūsu skolas 2.klases skolēni – Elizabete Gāliņa, Elīza Sergejeva un  Rebeka Niedre.

Pasākuma sākumā dalībniekus sveica kristīgās mācības skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Gunita Žabre.Savā uzrunā skolotāja akcentēja, cik svarīgi mums ir iepazīt Bībeles Vecās Derības varoņus un notikumus.

Skolēni pa grupām devās no viena skolas kabineta uz citu un katrā veica kādu uzdevumu, saistītu ar kādu Bībeles Vecās Derības personāžu (Ādams un Ieva, Noas, Jāzeps un viņa brāļi, Daniels, Dāvids). Skolēni gan atcerējās stāstu par Bībeles varoni, gan uzzināja kādu interesantu faktu par to, gan mācījās saprast vēsti, kas ar šiem varoņiem cilvēcei tiek atklāta.

Atgriežoties zālē, tika pārrunāts, ko jaunu katrs šodien uzzinājis..

Noslēgumā skolēnus iepriecināja skolotāju sarūpētās dāvaniņas.

Iepriekšējais

Nākamais

Comments are closed.