Laimes rats

Š. g. 18.decembrī jautrā un radoši nepiespiestā atmosfērā norisinājās eksakto zinību erudīcijas konkurss ”Laimes rats” 4.klašu grupā. Skolēni savu erudīciju parādīja matemātikā, informātikā un dabaszinātnēs. Uzdevumi tika veidoti 3 līmeņos. Notika sīva cīņa starp klasēm, kur

4.a klase ieguva lielāko punktu skaitu un 1.vietu. 

4.b – 2.vietu, 

4.c klasei – 3.vieta.

Pasākuma mērķis bija padziļināt interesi par matemātiku, dabaszinātnēm, IT un attīstīt erudīciju, spriešanas spējas, loģisko domāšanu, kā arī prasmi strādāt komandā.

Iepriekšējais

Comments are closed.