Lieliskais klases audzinātājs 2018

17.maijā Sakas pagasta “Ievlejās” notika Bērnu un jaunatnes centra un Izglītības pārvaldes rīkotais pasākums “Lieliskais klases audzinātājs 2018”, kurā 22 skolotāji saņēma pateicības un apliecināja savas spējas būt lieliskiem pedagogiem. Pasākuma mērķis ir rosināt ikvienu klases audzinātāju aktīvākam un radošam darbam, kā arī novērtēt un atbalstīt klašu audzinātāju darbu skolā.

Liepājas Izglītības pārvaldes pateicības saņēma  mūsu skolas 5.a klases audzinātāja Baiba Millere par nozīmīgu audzināšanas darbu klases kolektīva saliedēšanā un 2.b klases audzinātāja Indra Sproģe par izcilu darbu klases kolektīva saliedēšanā.

Comments are closed.