Liepājas Centra sākumskolā 7.novembrī norisināsies dzejas konkurss

MĒRĶIS

Veicināt skolēnu kultūras izpratni, lietpratību pašizpausmes mākslā un pilsonisko līdzdalību.

 UZDEVUMI

  1. Attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru.
  2. Sekmēt skolēnu interesi par latviešu literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

DALĪBNIEKI

Konkursā piedalās 1 – 2 skolēni no katras klases.

 LAIKS

 7.novembrī plkst. 12.20 

Pieteikumu iesniegt līdz 5.novembrim Solveigai Kūlainei e-pastā: solveiga.kulaine@gmail.com

VĒRTĒJUMS

  • konkursu vērtē skolas izveidota žūrija.
  • dalībniekus vērtē 2 vecuma grupās:

1.- 4. klašu grupa;

5.- 6. klašu grupa;

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (max 10 punkti):

  1. Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums);
  2. Kontakts ar klausītāju (kam runā);
  3. Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte);

Vērtējumu var ietekmēt: vizuālais tēls (apģērbs, stāja),attieksme pret notiekošo (klausos, skatos, piedalos), teksta izvēle.

Ieteikumi:

1.ieteicamais darba apjoms 1.- 4. kl. 12 rindiņas, 5. – 6. kl. 16 rindiņas;

2.konkursa dalībnieks nerunā iepriekšējā gadā jau runāto dzeju;

3.izvēlēties mazāk atpazīstamu autoru dzeju.

Comments are closed.