Liepājas Centra sākumskolas sertificēta izglītības psiholoģe Inese GŪTMANE

Pieņemšanas vieta: Toma iela 19, 4.kab. 1.stāvā
Iepriekš sazinoties: tālr.nr.: 29710288; e pasts: vadugunsinese@inbox.lv
Galvenais uzdevums šī briža krīzes situācijā – aizstāvēt bērna intereses, palīdzēt vecākiem, pedagogiem, skolas administrācijai. Psihologs cenšas panākt, lai bērns justos labi vai vismaz labāk nekā līdz šim, ja pats netiek galā ar pārdzīvojumiem, sāpēm, šaubām un neziņu, ir mācīšanās grūtības, attiecību ar vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem grūtības.

 • Psihologs kopīgi ar klientu meklē efektīgas un veselīgas  metodes, kā risināt bērna un ģimenes problēmas;
 • Psihologs palīdz izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība;   
 • Veicina skolotāju un skolēnu, skolēnu un vecāku savstarpējo izpratni un sadarbību;
 • Palīdz ieraudzīt notikumu, uzvedības un emociju savstarpējo saistību. 
 • Palīdz risināt konfliktus un domstarpības mācību un/vai audzināšanas procesā ģimenē;
 • Palīdz iemācīties un un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir personības intelekta un/vai emocionālie traucējumi;
 • Palīdz pārvarēt depresijas un varmācības sekas;
 • Palīdz cilvēkam samazināt psiholoģiskās spriedzes līmeni;
 • Palīdz mazināt simptomu izpausmes;
 • Palīdz pieņemt traumējošu notikumu.
Comments are closed.