Liepājas Centra sākumskolas vizuālās mākslas olimpiādes 1. – 4. klasēm rezultāti

N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds Klase Vieta Skolotāja vārds, uzvārds
1. Paula Oleksa 1.a 1. Inta Bunka
2. Kate Karlsone 1.c 1. Indra Sproģe
3. Arturs Irbens 1.d 1. Inta Bunka
4. Horācijs Benjamiņš Skrūzkalns 1.d 1. Inta Bunka
5. Patrīcija Rače 1.c 2. Indra Sproģe
6. Estere Ķīnasta 1.b 3. Indra Sproģe
7. Laima Sonora Sleže 2.a 1. Indra Sproģe
8. Viesturs Trukšis 2.a 1. Indra Sproģe
9. Marta Undīne Kļava 2.b 2. Indra Sproģe
10. Ance Pakalniņa 2.b 2. Indra Sproģe
11. Līva Raģe 2.c 2. Inguna Lauva
12. Estere Anna Sileniece 2.c 2. Inguna Lauva
13. Marija Kalneniece 2.c 3. Inguna Lauva
14. Elizabete Fomina 3.a 1. Indra Sproģe
15. Alise Šēpere 3.a 1. Indra Sproģe
16. Daniela Sofija Pavlovska 3.b 1. Ilze Žimante
17. Sanija Glužģe 3.a 2. Indra Sproģe
18. Helēna Migla 3.b 2. Ilze Žimante
19. Karīna Porcika 3.b 2. Ilze Žimante
20. Ieva Bērziņa 3.a 3. Indra Sproģe
21. Sandis Knēve 4.a 1. Indra Sproģe
22. Estere Oleksa 4.b 1. Aija Alžāne
23. Rēzija Kriķe 4.d 1. Indra Sproģe
24. Katrīna Locika 4.d 1. Indra Sproģe
25. Dilāra Abarta 4.c 2. Inta Bunka
26. Līva Katrīna Deksne 4.a 2. Indra Sproģe
27. Petra Lizete Lūciņa 4.a 3. Indra Sproģe
28. Anete Berga 4.a 3. Indra Sproģe
29. Elēna Meļķe 4.c 3. Inta Bunka
30. Kendija Freimane 4.d 3. Indra Sproģe
Comments are closed.