Liepājas pilsētas skolu radošuma nedēļā mūsu skolā

20. martā, Liepājas pilsētas skolu radošuma nedēļas ietvaros, Liepājas Centra sākumskolas 4. – 6. klašu skolēniem notika  skolēnu vecāku meistarklase – nodarbība par savu profesiju.

 Mērķis – iepazīties ar profesiju, diskutējot ar attiecīgās profesijas speciālistu, izzināt nepieciešamās prasmes, pienākumus, izglītības iespējas un darboties praktiski un radoši.

Profesiju pārstāvji un dalībnieki šajā mācību gadā:

 • Administratīvais darbs “Lielais Dzintars”
 • Zemes mērniecība
 • Tiesu eksperts
 • Neatliekamā med. palīdzība
 • Glābšanas dienests
 • Pavārs
 • Lauksaimniecība
 • Darbs policijā
 • Fizioterapeite, masiere

Paldies!

Sakām lielu paldies atsaucīgajiem, uzņēmīgajiem, ar savām zināšanām un pieredzi dalīties gribošajiem  skolēnu vecākiem un pieaicinātajiem speciālistiem, profesiju pārstāvjiem un viņu komandām!

Paldies par atsaucību pasākuma sagatavošanā klašu audzinātājām Danai Krētainei, Agnesei Kundziņai un Aigai Vasiļjevai, aicinot uz sadarbību vecākus, kuri bija atsaucīgi.

Izvērtējot pasākumu, skolēni atbildēja sev uz jautājumiem:

 • Ko sev svarīgu vai jaunu uzzināju?
 • Kādas prasmes nepieciešamas šajā profesijā?
 • Kas man patika vislabāk? Kāpēc?
 • Par kādu profesiju es vēlētos uzzināt nākamajā reizē? Kādu speciālistu vēlētos aicināt?

Vēlmes, ierosinājumi, kā šādu dienu organizēt nākamajās reizēs, tiks analizēti klašu audzinātāju sanāksmē.

Comments are closed.