Nākošo pirmklasnieku vecākiem

Liepājas Centra sākumskolā

Informācijas diena

 nākošo pirmklasnieku vecākiem

31.01. plkst. 18.00  Uliha ielas zālē

Tikšanās ar skolas administrāciju un nākošajiem klašu audzinātājiem

 

Comments are closed.