Oliņ – boliņ bums

Pasākums tika rīkots ar mērķi rosināt bērnu interesei par raksturīgākajām Lieldienu tradīcijām, kā arī veidot pozitīvu attieksmi par fiziskajām aktivitātēm.

Klašu grupām bija jāveic dažādas orientēšanās prasmes un aktīvi jāpiedalās stafetēs un olu ripināšanā kā arī jāatmin dažādas mīklas par Lieldienām un Lieldienu tradīcijām.

Lai atjaunotu enerģiju, skolēniem mielojās ar Lieldienu saldumiņu!

Paldies klašu audzinātājiem un pasākuma organizatoru palīgiem!

                                                                                             Organizators: Inese Ķēniņa.

Comments are closed.