Pedagogu dalīšanās pieredzē

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde no 21. līdz 25. martam organizēja rosinātavas, kurās pedagogi dalījās pieredzē ar radošām idejām un metodēm. Akcents tika likts uz starpdisciplināro pieeju mūsdienīgā mācību procesā un tekstpratību.

Kopumā norisinājās  27 dažādas rosinātavas, bija pieteikušies 593 dalībnieki no 89 Latvijas vietām.

Vienu no rosinātavām vadīja mūsu skolas vizuālās mākslas skolotāja A.Šupstika un mūzikas skolotāja D.Ozola.

Skolotājas dalījās pieredzē ar mācību stundu, kurā skolēni veic uzdevumus pēc starpdisciplināriem principiem.  Mācību stundu, kurā tiek veidota izpratne par mūzikas un vizuālās mākslas saikni – skaņas un krāsas saistību.

Comments are closed.