Pilsētas pētniecisko darbu lasījumi 6. – 9. klasei

12.aprīlī notika Liepājas pilsētas 6.-9 klašu Zinātniski pētniecisko darbu konference – darbu aizstāvēšana. Arī mūsu skolas skolēni ieguva labus vērtējumus:

1.pakāpe – Dārta Vucena 6.b klase -– sk. Dana Krētaine

2.pakāpe – Helēna Raģe 6.a klase – sk. Dana Krētaine

Atzinība – Reinis Stadsvolds 6.a klase – sk. Indra Bite

Apsveicam!

Iepriekšējais

Comments are closed.