PILSĒTAS SKOLU RADOŠUMA NEDĒĻĀ skolā notika Karjeras izglītības – amatu diena

9.martā, Liepājas pilsētas skolu radošuma nedēļas ietvaros Liepājas Centra sākumskolas 5. – 6.klašu skolēniem notika  karjeras izglītības – amatu diena.

IMG_20160309_141323

Mērķis – iepazīties ar kādu no vecāku profesijām, diskutējot ar attiecīgās profesijas speciālistu, izzināt nepieciešamās prasmes, pienākumus, izglītības iespējas, darboties praktiski.

Sakām lielu paldies atsaucīgajiem, uzņēmīgajiem, ar savām zināšanām un pieredzi dalīties gribošajiem  skolēnu vecākiem un pieaicinātajiem speciālistiem, profesiju pārstāvjiem un viņu komandām!

Paldies 5.a klases Kārļa Jurčenko tētim, 5.a klases Jēkaba Treimaņa mammai, 5.b klases Jorena Dauguļa mammai, 5.b klases Marģera Mika Miķelsona mammai, 5.c klases Katrīnas Beatrises Špēras mammai, 6.b klases Martina Heizes mammai, 2.a klases Daniēlas Cēres mammai, Jaunsargu pulciņa vadītājam Egijam Šilim, fotogrāfei Līgai Evaldsonei.

Paldies par viesmīlīgu uzņemšanu Liepājas Mākslas un Dizaina skolas administrācijai un atsaucīgajiem pedagogiem!

Par atsaucību pasākuma sagatavošanā klašu audzinātājām, aicinot uz sadarbību vecākus.

Fotogalerijā skatīt fotoattēlus par pasākuma norisi.

Skolas karjeras konsultante Inese Gūtmane.

 

Comments are closed.