Pirmklasnieku vecākiem!

Pamatojoties uz 2016.gada 13.oktobra Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.19 “Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs”, lūgums iesniegt skolai no 2020.gada 10. līdz 26.augustam Jūsu bērna :

– medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
– pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
– bērna sasniegumu aprakstu (pirmskolas izglītības iestādē apgūto prasmju apraksts).

Ja ir jautājumi par medicīnas karti, zvanīt skolas medicīnas māsai Rimai LAGZDIŅAI – 29767124,
citos jautājumos rakstiet uz e-pastu centrassk@liepaja.edu.lv vai zvaniet uz tāluni 27874167, 29938937 (skolas dežurants Uliha ielā, personala vadītāja), 27875851 (direktore).

Iepriekšējais

Nākamais

Comments are closed.