Skolas matemātikas olimpiādes uzvarētāji 2017./2018. māc. g.

1.– 4. klase

 

Skolēns Klase Vieta Skolotājs
Markuss Rāva 1.c 2. Inguna Lauva
Adriana Atamuradova 1.a 2. Anita Krīgere
Miks Stārosts 1.a 2. Anita Krīgere
Līvija Krūmiņa 1.b 3. Aija Ostniece
Estere Ziedkalne 1.c Atz. Inguna Lauva
Rebeka Trence 2.a 1. Sandra Atiķe
Valters Triščenko 2.a 2. Sandra Atiķe
Elizabete Hamitova 2.c 2. Rita Berķe
Sabīne Dana Kļava 2.b 3. Iveta Ziedkalne
Odrija Dāboliņa 2.c Atz. Rita Berķe
Rihards Zintis Krūmiņš 3.d 1. Ilona Grišmanauska
Ralfs Zeps 3.b 2. Ina Neulāne
Arturs Irbens 3.d 2. Ilona Grišmanauska
Armands Irbens 3.d 2. Ilona Grišmanauska
Markuss Augustovskis 3.b 3. Ina Neulāne
Joanna Šterna 3.c Atz. Sanita Šēnfelde
Marks Ševčenko 3.c Atz. Sanita Šēnfelde
Viesturs Trukšis 4.a 1. Inta Šablovska
Daniela Cēre 4.a 2. Inta Šablovska
Elisa Tefa 4.c 3. Inta Šablovska
Gustavs Jēkabs Knapšis 4.a Atz. Inta Šablovska
Ance Pakalniņa 4.b Atz. Inta Šablovska
Comments are closed.