STEM nometne „Dekstera laboratorija” 10.-14.06.2019.

No š.g. 10.līdz 14.jūnijam Liepājas Centra sākumskolā norisinājās bērnu dienas nometne „Dekstera laboratorija” izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem STEM mācību priekšmetos (matemātikā, datorikā, dabas zinībās).

Četras dienas notika nodarbības ar skolotājiem (viena no rīta, otra – pēcpusdienā), pārējā laikā dalībnieki darbojās kopā ar nometnes audzinātāju – veica dažādus projektus, sporta aktivitātes, veidoja lietišķās un vizuālās mākslas darbus. 

Vienu dienu skolēni devās Ekskursijā uz Skrundu, kur apskatīja metāllūžņu muzeju – izstādi, kopā  ar gidu  atklāja, kā top jaunas, interesantas lietas no vecām, nevajadzīgām, sabojātām lietām. Meistarklasē skolēni gleznoja kādu izvēlēto objektu, pēc tam veidojot savu darbu izstādi.  Apskatīja arī keramikas ražotni Grobiņas novadā, un uzzināja kā no māla rodas dažādi trauki, suvenīri.

Kopā ar skolotāju Indru Biti skolēni veica dažādus eksperimentus par silto un auksto gaisu/ūdeni un citus eksperimentus.

Ar skolotāju Ilzi Tumpeli skolēni veidoja tangram puzles ar kurām pēc tam paši arī strādāja; veidoja lidmašīnu modeļus, tad veica mērījumus, lidošanas attālumus; iejutās jauno arhitektu amatā un veidoja makaronu tiltus; veidoja daudzstūru paralēlskalni – kalendāru.

Muzejpedagoģijas nodarbībā izzināja senos svarus un mērus, darbojās grupās.

Datorikas nodarbībā ar skolotāju Svetlanu Mežu skolēni mācījās programmēt robotus, veidoja savas animācijas, mācijās filmēt un montēt video.

Pēcpusdienās norisinājās saskarsmes vingrinājumi, āķīgie jautājumi un uzdevumi, burtu spēle, dažādas atpūtas spēles un rotaļas ar nometnes audzinātāju.

Nometnes noslēgumā visi nometnes dalībnieki saņēma pateicības un nelielas dāvaniņas par nometnē pavadīto laiku. Katrs bērns saņēma pateicības vārdus par sevi, un savu ieguldīto darbu nometnes laikā. Visi bērni nometnes laikā „Dekstera laboratorijā” krāja uzlīmes par labajiem darbiem. Aktīvākie saņēma arī balvas.

Kopīgi viens otram sniedzām arī atgriezenisko saiti par nometnē paveikto, piedzīvoto un cerēto. Noskaidrojām, kas nometnes laikā vislabāk ir paticis, ko nekad neaizmirsīs, un anketā uzklausījām arī skolēnu viedokli un ieteikumus nākamajam gadam. Skolēnu uzdevums bija novērtēt nometni 10 baļļu sistēmā, kur pēc skolēnu vērtējumu nometne vidēji ieguva  9,31 balles.

Comments are closed.