Vecāku profesiju stunda

PILSĒTAS SKOLU RADOŠUMA NEDĒĻAS ietvaros  5.martā 4. – 6. klašu skolēniem tika organizēta vecāku profesiju stunda. Katrā mācību kabinetā viens vecāks interesentu grupai stāstīja par savu profesiju, darba vidi, patīkamo un grūtībām tajā, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem un ļāva darboties praktiski.

Mērķis – iepazīties ar profesiju, diskutējot ar attiecīgās profesijas speciālistu, izzināt nepieciešamās prasmes, pienākumus, izglītības iespējas.

Paldies!

Sakām lielu paldies atsaucīgajiem, uzņēmīgajiem, ar savām zināšanām un pieredzi dalīties gribošajiem  skolēnu vecākiem un pieaicinātajiem speciālistiem, profesiju pārstāvjiem un viņu komandām!

 

Izvērtējot pasākumu, skolēni aizpildīja anketu un atbildēja uz jautājumiem:

  • Ko sev svarīgu vai jaunu uzzināju?
  • Kā es novērtēju 10 ballu skalā savu ieinteresētību un attieksmi nodarbībā?

Patīkami, ka bija lasāmas tikai pozitīvas atbildes, un zemāk par 6 ballēm neviens savu ieinteresētību novērtējis nebija.

Paldies par atsaucību, ieinteresētību un atbalstu pasākuma sagatavošanā un  norisē visām klašu audzinātājām un priekšmetu skolotājiem, kuri piedalījās pasākumā!

Fotoattēlus par pasākuma norisi skatīt fotogalerijā.

Comments are closed.