Laimes rats

Š. g. 20.decembrī jautrā un radoši nepiespiestā atmosfērā norisinājās erudīcijas konkurss ”Laimes rats” 4.klašu grupā. Skolēni savu erudīciju parādīja matemātikā, informātikā un dabaszinātnēs. Uzdevumi tika veidoti 3 līmeņos. Notika sīva cīņa starp klasēm, kur 4.a klase gāja uz visu banku, minot augstākā līmeņa uzdevumus, kā rezultātā ieguva lielāko punktu skaitu. 4.b un 4.c klasei izdevās iegūt vienādu punktu skaitu.

Pasākuma mērķis bija padziļināt interesi par matemātiku, dabaszinātnēm un IT un attīstīt erudīciju, spriešanas spējas un loģisko domāšanu.
 Eksakto zinību skolotāji ( I. Bite, S. Meža, A. Pauliņa, I. Tumpele, I. Šablovska )

 

Comments are closed.