Projekts “Mācāmies darot”

Liepājas Centra sākumskolā piesaistot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības projektu konkursa finansējumu un Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrības līdzekļus tika realizēts projekts “Mācāmies darot”.

Šī projekta mērķis bija padziļināt skolēnu izpratni par drošības jautājumiem, iepazīstot dažādu profesiju pārstāvjiem nepieciešamās kompetences.

Par projektā piesaistītajiem līdzekļiem tika iegādāta videokamera, video kameras statīvs un mikrofons interviju un video sižetu filmēšanai, dators ar augstas veiktspējas videokarti video apstrādei.

Septembrī skolā tika organizēts konkurss par mediju pārstāvjiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Skolēni, kuri precīzāk atbildēja uz konkursa jautājumiem, devās mācību ekskursijās uz Radio Skonto Kurzeme, Rietumu Radio, TV Kurzeme. Radio un televīzijā skolēni iepazina tur strādājošo cilvēku ikdienas darbu, intervēja darbiniekus, izzināja darba plānošanas procesu, nepieciešamās prasmes šāda darba veikšanai.

Lai izzinātu dažādus jautājumus, kas saistīti ar drošību, novembrī skolēni devās mācību ekskursijās uz CSDD, VUGD, Jūras spēku Mācību centru. Viņi izzināja policistiem, glābējiem, treneriem nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī, intervējot darbiniekus, ieguva informāciju par drošību uz ūdens, uz ceļa un uguns nelaimes gadījumā.

Projektā lielu ieguldījumu sevis pasniegšanas mākslas apguvē skolēniem sniedza aktrise Sigita Jevgļevska, kas vadīja praktiskās nodarbības runas mākslas, prezentēšanas prasmju pilnveidē, skolēni apguva zināšanas par pareizu elpošanu, stāju, žestu nozīmi.

Uzņemot un apstrādājot mācību video par drošības tēmām, skolēni izmantoja mācību ekskursiju laikā radio un televīzijā gūtās zināšanas, pilnveidoja prasmes veidot scenāriju, sadarboties, sadalīt uzdevumus, uzņemties atbildību, kā arī pilnveidoja savas digitālās un tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

Projekta laikā skolēni apguva prasmes plānot savu darbu, pētīt, analizēt, sagatavot intervijas, pilnveidoja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, apstrādājot video materiālus. Skolēni paplašināja savas zināšanas karjeras un drošības jautājumos, kā arī apguva reālā dzīvē nepieciešamās prasmes.

Ugunsdrošība

Neesi aizmāršīgs!

Drošība uz ūdens

Drošība uz ledus

Comments are closed.