Labo darbu svētki!

Labs vārds pie laba darba vada.

Labs darbs ir labam vārdam rada;

Un cilvēks labs, kas labu dara,

saules stars no Dieva gara.

Dz. Rinkule-Zemzare

16.maijā teicām paldies skolēniem par sasniegumiem pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Paldies vecākiem par bērnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem!

Comments are closed.