Apsveicam “Gada skolotājas”!

2019.gada 2.oktobrī svinīgā pasākumā mākslas galerijā “Romas dārzs” tradicionāli sveica “Gada skolotājus”. Liepājas Centra sākumskolas pedagogi “Gada skolotāja” titulam par mūža ieguldījumu izvirzīja savu kolēģi Ritu Berķi. Rita ir skolotāja ar lielu darba pieredzi, kas prasmīgi atrod individuālo pieeju katram skolēnam, spēj saskatīt un attīstīt katra skolēna spējas. Viņas audzēkņi ir ieguvuši godalgotas vietas pilsētas un novada mācību priekšmetu olimpiādēs.

Apsveicam mūsu kolēģi Solveigu Kūlaini, kura ieguva balvu par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību kā pedagogs, kas strādā Bērnu un jaunatnes centrā. Priecājamies, ka Solveiga ir arī mūsu skolas bibliotekāre, kuras enerģija ir neizsīkstoša un radošām idejām nav robežu, organizējot pedagoģisko darbu Liepājas Centra sākumskolā.

Comments are closed.