Informācija par Liepājas Centra sākumskolas bērnu vasaras diennakts nometni BERNĀTOS 2017. gada vasarā 10 – 13 gadu veciem pusaudžiem!

Nometnes nosaukums           Radoša atpūtas nometne   “VIDES DRAUGS”

Norises laiks                            16.06.2017. – 22.06.2017.

Norises vieta                            Atpūtas bāze „Draudzība”  Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, Latvija, LV-3471

Nometnes veids                      Atvērta, diennakts nometne

Dalībnieku vecums                10 – 13 gadus veci skolēni

Dalības maksa                        185.00 Euro

Nometnes organizētājs         Liepājas Centra sākumskola

Nometnes vadītājs                 Inese Gūtmane /kontakttālrunis/ 29710288

Īss nometnes satura apraksts

Nometnes mērķis:  

Vairot pusaudžu-jauniešu  zināšanas par Liepājas reģionam aktuālu vides problēmu risinājumiem   un rosināt   interesi    par pielietojamu projektu darbu izstrādi vides ilgtspējības, resursu un enerģijas taupīšanas jomās.

Uzdevumi:     

1.Iepazīstināt skolēnus ar materiālu un enerģijas taupīšanu un otrreizējo izmantošanu.

2.Iepazīstināt nometnes dalībniekus ar vides pētīšanas metodēm.

3.Nodrošināt plānveidīgu, mērķtiecīgu un izzinošu indivīda radošās un sociālās pašizpausmes  darbību un pilnvērtīgu, radošu atpūtu vasaras brīvdienās:

* Veidot prasmi sadarboties, strādāt komandā, mācīties būt atbildīgam, domāt un darboties  radoši.

* Veicināt interesi izzināt dabu, rūpēties par pilsētvides, vides un savu veselību.

*  Lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Nometnes devīzedzīvo dzīvē zaļu dzīvi!

Nometnes aktivitātes

1)Izglītojošas un radošas nodarbības un atpūtas pasākumi tiek organizēti un orientēti uz veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu, veselīgu vidi.

2)Vides pētīšana, resursu otrreizējā pārstrāde, radošas un izklaidējošas darbnīcas, sporta aktivitātes, atpūta brīvā dabā.

  1. Dienas aktivitāšu bloks par dabas vides pētīšanu bez īpaša aprīkojuma – dzīvnieku novērojumi, augu novērojumi, augsnes un ūdens kvalitātes novērtējums, pētnieciskā ekspedīcija, radošas darbnīcaas.
  2. Radošās darbnīcas: materiālu un enerģijas taupīšana un otrreizēja izmantošana – nometnes darbība tiek organizēta atbilstoši resursu taupīšanas un otrreizējās izmantošanas maksimālu iespēju izmantošanā – visi resursi, kas tiek izmantoti nometnē (pārtika, plastmasa, kartons un papīrs, alumīnijs, PET pudeles otrā dzīve u.c.) tiek šķirots un izmantots otrreiz – meklēti to radoši pielietojumi (darbnīcas, izstādes). Tiks izveidots vizuālais materiāls – informatīvā siena -„Otrā elpa”, kurā vizuāli atainota informācija, par visu resursu aprites cikliem. Nometnes laikā informāciju papildina paši nometnes dalībnieki ar dienas laikā iegūto informāciju.

3.Sportiskas un aktīvās atpūtas un izklaides aktivitātes brīvā dabā un jūrmalā. Pārgājiens uz Pūsēnu kāpu.

4.Katras dienas noslēguma aktivitāte „Kas – te? Uzmini nu!”,  kurā atraktīvi tiek pārbaudīts, ko dienas nodarbības laikā uzzināji, noskaidroji, ieguvi. Vakarēšana pirms nakts sapņiem…

Iepriekšējais

Comments are closed.