„Ko gan es darītu, uzjājis Stikla kalnā?”

Liepājas Centra sākumskolas 3.b un 3.c klases skolēni piedalījās Riebiņu novada, Galēnu kultūrvēstures biedrības dzejniekam un filozofam – Roberta Mūka 100 gadei veltītajā Latvijas skolu audzēkņu jaunrades darbu konkursā „Ko gan es darītu, uzjājis Stikla kalnā?”

DSC01563

Atzinības rakstu saņēma 3. b klases skolēni: Denīze Lācīte,Emīls Blaščinskis un Alens Kozjura.

Pārējie skolēni tika apbalvoti ar pateicības rakstu un grāmatām par veiksmīgu piedalīšanos konkursā. Paldies arī skolotājām Ritai Berķei un Ilzei Žimantei par skolēnu sagatavošanu konkursam.

Comments are closed.